Czas wynajęcia Cena letnia (1.05 - 30.09) Cena zimowa (1.10 - 30.04)
1 godzina 90 zł 150
4 godziny 320 zł 480 zł