PROGRAM  SPORTOWY   -   4 dni  Cena  445,- zł/os

Dzień I

Przyjazd 

Obiad
Olimpiada na wesoło

Zakwaterowanie
Siatkówka
Kolacja
Zabawa przy muzyce na Sali (dyskoteka)


Dzień   II

Śniadanie
Park linowy
Ścianka wspinaczkowa;
Obiad
Koszykówka i siatkówka plażowa - sami
Tor przeszkód
Pozioma siatka przeprawowa
Ognisko z pieczeniem kiełbasek na kolację


Dzien    III

Śniadanie
Wyścigi kajaków
Obiad
Strzelanie z łuków
Spartakiada sportowa  we własnym zakresie
Kolacja i zabawa


Dzień  IV

Śniadanie i zdanie pokoi
czas dla siebie
wyjazd