REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW

 AGLOMERACJA ŚLĄSKA KONTRA PODBESKIDZIE

PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI

  I.      Uczestnictwo:

 -    w turnieju mają prawo startu drużyny składające się z 4 zawodników w polu + bramkarz oraz maksymalnie 5 zawodników rezerwowych .

-    zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju.

-   opiekun zespołu przed pierwszym spotkaniem przedstawia organizatorowi oryginał karty drużyny.

-   wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”.

-   wszystkie   drużyny    zobowiązane   są   posiadać   stroje    i   obuwie    sportowe    (zakaz    gry z metalowymi korkami),

-   zabrania się wnoszenia alkoholu na teren turnieju i obiektu Sport Park Budowlani Chorzów !!!

 II.   Termin i miejsce:

 Start godz. 13:00.

Zbiórka chętnych zawodników o godzinie 12:30 na boisku piłkarskim

Sport Park Budowlani Al. Sportowa 1 41-500 Chorzów

Tel. 734-104-599

Centrum wypoczynkowe ODYS

Tresna, ul. Nad Jeziorem 99, 34-311 Czernichów

 III.          Przepisy gry.

-   w meczu uczestniczy bezpośrednio 4 zawodników w polu + bramkarz,

-   system rozgrywek grupowy

-   czas gry: 1x12 minut,

-   rzuty z autu wykonywane są nogą, z ziemi,

-   zmiany zawodników  zgłaszane  sędziemu,

-    bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę nogą z ziemi,

-    turniej zostanie rozegrany piłką o rozmiarze nr 4,

-    nie obowiązuje przepis o spalonym,

-    podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej w odległości 3 m od piłki,

-    rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki,

-    nie wolno grać lub blokować dostępu do piłki leżąc,

-    pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

IV.     Kary

 Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane przez sędziego prowadzącego spotkanie:

 -      kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty oznaczona żółtą kartką,

 -      kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut oznaczona czerwoną kartką,

 -      kara wykluczenia ze spotkania i pozostałych spotkań turnieju oznaczona czarną kartką.

V.       Punktacja:

 -      za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów,

 -      za przegraną na skutek niestawiennictwa 0 pkt. i wynik 0:3,

 -      w rozgrywkach kolejność zespołów ustalona zostanie na podstawie ilości dużych punktów:

 ·    w przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decyduje wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi,

 · w   przypadku   uzyskania   tej   samej  liczby   punktów,   przez   więcej   niż   dwie    drużyny

 o    kolejności      decyduje      „mała    tabela”     uwzględniająca     tylko     mecze     pomiędzy

 zainteresowanymi zespołami,

 -      o zajętych miejscach decydują kolejno: większa ilość zdobytych punktów, bilans bramkowy, większa liczba zdobytych bramek, w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne.

 VI.     Finansowanie.

 Wpisowe 600 zł. Koszty transportu ponosi uczestnik lub jego prawny opiekun.

 VII.      Nagrody.

 Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale.

 VIII.        Zgłoszenia do turnieju.

 Zgłoszenie w postaci karty drużyny należy wysłać na adres mailowy: recepcja @sportparkbudowlani.pl najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.

 W przypadku większej ilości drużyn niż określona w regulaminie przyjmuje się kolejność zgłoszeń.

 Karta drużyny stanowi załącznik do regulaminu (załącznik 1).

                           

Istnieje możliwość utworzenia jednej drużyny z pojedynczych zgłoszeń chętnych zawodników jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia opiekuna na czas prowadzonego turnieju.

 IX.     Statystyki i klasyfikacje.

 W trakcie rozgrywek prowadzonych będzie kilka klasyfikacji, których zwycięzcy otrzymają wyróżnienia. Klasyfikacje w których zostaną przyznane wyróżnienia to:

 -      najlepszy zawodnik turnieju,

 -      król strzelców turnieju,

 -      najlepszy bramkarz turnieju.

 X.   Postanowienia końcowe.

 W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuje się, że decyzje podjęte przez Organizatora turnieju są ostateczne.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.

 Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju spoza przekazanej listy zawodników od opiekuna.

 Organizator zapewnia „Zestaw Pierwszej Pomocy” oraz osobę przeszkoloną w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 W przypadku zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się turnieju.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ