Czas wynajęcia Cena letnia (1.05 - 30.09) Cena zimowa (1.10 - 30.04)
1 godzina 80 zł 150
4 godziny 280 zł 520 zł