Czas wynajęcia Cena letnia (1.05 - 30.09) Cena zimowa (1.10 - 30.04)
1 godzina 70 zł 120
4 godziny 240 zł 400 zł