Czas wynajęcia Cena letnia (1.05 - 30.09) Cena zimowa (1.10 - 30.04)
1 godzina 60 zł 100
4 godziny 200 zł 320 zł